SDG-accelerator program – HelloScience

This bachelor thesis is a preliminary study on a potential pilot project between UNDP and HelloScience.
The thesis presents a vision of change based on the results. The vision includes thoughts on how a preliminary study could move forward and what further steps need to be taken before launching a pilot project. Specifically this means developing prototypes for the incorporation of the various tools available to be tested in an onboarding of a few SME’s on the HelloScience platform. Especially to make sure the SME’s can take full potential of the storytelling element on the platform.

Thirdroom

This report seeks to evaluate on lessons learned so far running the digital platform Thirdroom since 2017, with its prime starting point in the Humtek house under RUC, IMT. The information gathered is used to generate an implementation strategy for Thirdroom to be executed on IKH in the nearby future. Through the use of ‘Semi constructed Interview Method’ data has been gathered from different individuals belonging to different interest groups, connected to the usages of Thirdroom.

CPH Village Makerspace

I vores etablering af et Makerspace i CPH Village på Refshaleøen, med henblik på at aktivere den iboende bæredygtige beboergruppe, kolliderede vi med udfordringerne i at skabe fællesskab om bæredygtighed i det moderne samfund. Ingen dukkede op til vores workshop, og vi vente derfor undersøgelsen rundt på os selv som forskere, og behovet for at fæstne et praksisfællesskab i et bottom-up fællesskab med fokus på sociale relationer og nytænkning af det ubæredygtige samfund.

Redesign af HumTeks forhal

Kan man skabe et inspirende rum der kan bringe de studerendes viden i spil, samt være et rum for projekt arbejde og hygge?

SDG Challenge Board

comming soon

Hospitalets teknologi

Hospitaler og menneske-teknologi relationer der opstår på baggrund af interaktion med hospitalsudstyr og hospitalets design og æstetik. Tilgangen var postfænomenologisk, med kvalitative undersøgelser, med fokus på patienten og lægen og deres relation til teknologien og dens effekt. Vi kom frem til æstetik har direkte indflydelse på de involverede patienters oplevelser og tilstand.

Labs og studios på RUC

Dette projekt prøver at samle og give et overblik over diverse labs og studios der findes på RUC. Kender du til et der ikke er her, så adder det gerne i “Comments”.
Dette værk er licenseret under en Creative Commons Kreditering 4.0 International-licens.

Den Grønne Studenterbevægelse Roskilde

OPEN CALL: LÆS TIMELINE
Fra efterår 2018 til folketingsvalget 2019 udgjorde studerende fra RUC en underafdeling af Den Grønne Studenterbevægelse på campus. I denne tid havde afdelingen succes med en klimastrejke, der samlede over 100 elever og ledte til en protest mod den amerikanske ambassadør. Samt et debatevent med Pernille Skipper og lokale forskere, der førte til konstruktiv diskussion med inddragelse af de studerende og omtale i pressen. Roskildeafdelingen er nu sat på pause for at fokusere på København i forbindelse med folketingsvalget, med mulighed for genaktivering i fremtiden.

Fremtidens Landmænd

As a reaction to current agriculture’s impact on the climate crisis, we examined future farmers through fieldwork and cultural analysis of Kalø Økologiske Landbrugsskole, to discover the potential for change in an alternative view of Nature

THIRDROOM @ RUC

This project explains more about what Thirdroom is and how it came to be, if your are interest in the development and its history!

Thirdroom & kollaboration

The purpose of this paper is to examine how Thirdroom, as an ICT, enhances knowledge sharing and inter- and transdisciplinary work in Problem-oriented project work at Roskilde University.

Graffiti & Retten Til Byen

The streets is a public space where graffiti writers struggle against the law to make a statement or be engaged in street (art) activity. But a new phenomenon is on the rise in the city that might tame the creativity and free expression

Oplevelsescylinderen

The project is trying to expand beyond the use of a postphenomenological approach and implicit theories such as immersion and black box theories, by applying knowledge of the technological aspects of the “Experience Cylinder”

Heart rate (workshop)

Projektet havde til formål at bryde barrier, i menneske-teknologi relationen ved, at der i selve relationen skabes kreation (hjerterytme – lys). Selvgenerende reaktioner, i et feedback loop mellem menneske og maskine, der sanser hinanden.