Tænk på Lydniveauet

Launch

Modern sun watch

People to time – This clock shows you the day visually by the sun’s movement. You will experience appreciation by the transformation of the day. Enjoy the sunrise, the clear blue sky, a colorful sunset and the bright stars during the night. All this by not knowing and worrying about the specific time clockwise.

Snus Box

I Arduino-Ninja i FabLab, har vi lavet en SnusBox, som skal hjælpe dig med at holde dig fra at tage snus gentagne gange indenfor kort tid.

RemindArm – Fysisk Timer

På Arduino workshoppen E2022 har vi bygget en fysisk timer i form af en automatisk robotarm. Produktet har til formål at hjælpe individer i dagligdagen med, at huske diverse aktiviteter de skal huske at lave i løbet af dagen.

RaySphere™

RaySphere

Artificial Climate Generator 1000

Ever wanted to replicate the climate somewhere? Maybe so you can grow all the exotic plants you remember from there? The answer is The Artificial Klimate Generator 1000

Ping pong skyder

Vores projekt kan skyde en ping pong bold ved at trykke på en knap. Det kan for eksempel bruges til water pong for att udligne folks lighed når de spiller. Maskinen sættes fast på armen og når der bliver trykket på en knap, ryster maskinen kraftigt i et par sekunder inden der skydes, for at gøre det sværere at sigte.

Guerrilla Data Collection

Hvordan bruger man Arduino og hvordan kan vi bruge det til at indsamle noget data til at lave vores eget produkt?

Workshop 8 – Arduino

Jeg lavede et produkt kaldet ROOMTEMP hvis opgave er at måle temperatur og fugtigheden på mit værelse om natten.
Formålet var at se hvornår der kom mest fugtighed om natten, se hvor høj temperaturen var når fugtigheden var højest.

Fremgangsmåden var at skrive en kode til mit Wemos board, som ville få en DHT sensor til at måle temperatur og fugtighed, men samtidig sende dataen videre til Thingspeak via online forbindelse og en APIkey. Derudover besluttede jeg mig for at bygge en kasse, som jeg kunne sætte mine komponenter fast i.

Processen var en simpel og hurtig metode til at nå mit mål

Workshop: Arduino ninja

>>> Ensomhed på twitter <<<

Jeg har lavet et projekt der sætter fokus på ensomhed og fællesskab.

I min video forklarer jeg i korte træk hvordan det teknisk fungerer (med data der hentes ned fra Twitter).
Men konceptet er et visuelt output der simplificere den data der kommer ind og er tilgængelig for alle og til fri fortolkning.

Det er en prototype af en installation der kunne være spændende at have i byrummet og se hvordan folk reagerer og interagerer!

Jeg håber det vil inspirere dig til at tale om ensomhed med dine medstuderende.

(Billedet: boFÆLLESSKABET hvor jeg er vokset op)

Notifikationsmeddeler

Vores produkt er en notifikationsmeddeler, der er designet som en postkasse. Notifikationsmeddeleren fungerer således at en Servo-motor samt LED-lys vil blive aktiveret, når brugeren modtager en besked over internettet. Se videoen for den fulde oplevelse af vores produkt.

Workshop 8 – Arduino

Arduino workshop tidslinje.
Tidslinjen indeholder arbedsprocessen over 2 uger fra workshoppen. Tidslinjen indeholder både den første uges arbejde, med forskellige små projekter vi lavede for at finde en ide til det endelige produkt vi udarbejdede. Det færdige produkt kan ses som det sidste punkt på tidslinjen.

Link til videopræsentation: https://streamable.com/73immr

Guerrilla Data Collection workshop

launch

Workshop 8: Tidsbegrænset læselampe

En læselampe med tids-restriktion

Lights In The Dark

This paper is a design report centred around public space, lighting and the perceived notion
of unsafety.

CPH Village Makerspace

I vores etablering af et Makerspace i CPH Village på Refshaleøen, med henblik på at aktivere den iboende bæredygtige beboergruppe, kolliderede vi med udfordringerne i at skabe fællesskab om bæredygtighed i det moderne samfund. Ingen dukkede op til vores workshop, og vi vente derfor undersøgelsen rundt på os selv som forskere, og behovet for at fæstne et praksisfællesskab i et bottom-up fællesskab med fokus på sociale relationer og nytænkning af det ubæredygtige samfund.

Nyheds- og Informationsplatform

This paper examines news and social media habits of Danish people, ages sixteen to twentyeight. Furthermore, how they interact with their chosen news platform(s), such as social
media or official news sites. Exploiting both qualitative & quantitative research methods, the
project has collected data which is applied throughout the project. The project have analysed,
using these methods, the behavior and patterns of the tested respondents. The paper also
describes a practical solution in the form of a mobile application and how to make it appealing.

Tools for Visual Presentations

lorem ipsum – et godt abstact som intro til jeres projekt!

Guerilla Data Collection

Vores projekt gik ud på at lære hvordan dataindsamling og IoT fungerede, og sidenhen bruge denne viden til at indsamle noget selvvalgt data på Ærø, og sætte dette på et kort. I løbet af de sidste to uger, har vi arbejdet med at programmere i Arduino. Vi har fået en forståelse for hvordan data fra den virkelige verden, kan opsamles af en server et helt andet sted. Vi har anvendt denne viden i praksis, og kommet med nogle forskellige bud, på subjektive kort over Ærø.

Vi har præsenteret vores workshop, tur til Ærø og produkter til HumTek.

Workshop- Guerrilla Data Collection

Hvad ville det sige at tracke data.
i denne Workshop har vi lært at arbejde med Arduino og forskellige Arduino-boards og hvad man kan bruge det til .
Hvor meget er egentlig styret af teknologi i vores hverdag, og hvor stor betydning har det for hver enkelt borger..
vi har beskæftiget os med at lave kort ud fra de forskellige data koder som vi har indsamlet. 🙂

Guerrilla Data Collection?

We ended up presenting our project for the locals on the island. When we told them that the fish had disappeared they quickly ensured us that they for sure would be able to find it – because many of the people on Ærø knows each other. From this knowlegde it seems that our data collecting fish have potentiel to make a great map all across the island. But we would have to redesign and reprogram it a bit. We have evaluated that it would be a better idea to have a almost constant collect gps-data and put an independent server inside to keep a good signal.

Guerilla Data Collection

We managed to create a GPS tracking arduino to help us track litter and trash on the street of Marstal!

Redesign af HumTeks forhal

Kan man skabe et inspirende rum der kan bringe de studerendes viden i spil, samt være et rum for projekt arbejde og hygge?

EN GRASSHOPPER AD NYE VEJE

Problemformulering: Hvordan kan Grasshopper bruges i en Maker-produktion, og hvordan har Maker-bevægelsen indvirkning på demokratiseringen af design?

Indoor climate quality-large audi RUC

This is the finale product and visualization of the arduino sensor and the visualization of the indoor climate at large auditorium.

– the actual coding shows how smoke spreads throughout the large auditorium at RUC.

Estimation of location by RSSI

The results indicate potential for the use of RSSI, in publicly available products, to estimate indoor locations. For an extensive test case, it would be appropriate to take into account various condition such as spacial propagation etc.

Workshop – Guerilla Data Collection

Vi har lokaliseret RUC’s askebægere samt visualiseret hvor der bliver røget mest, hvilket kan ses på de gule cirkler. Jo større en cirkel, jo mere røg.

Workshop – Guerrilla Data

Ultrasound sensor til måling af kantinen på RUC.