Privatliv

Sådan behandler Roskilde Universitet dine oplysninger i forbindelse med ”Thirdroom”

Roskilde Universitet er dataansvarlig for de oplysninger, som vi modtager fra dig i forbindelse med din oprettelse som bruger og gennem din brug af systemet. Oplysningerne sammenkøres ikke med andre oplysninger om dig.

Roskilde Universitet behandler dine personoplysninger med det formål at sørge for, at du kan få adgang til samarbejdsplatformen Thirdroom. Det retslige grundlag for behandling af dine personoplysninger er i denne sammenhæng Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, dvs. et samtykke, eller evt. Databeskyttelsesforordningens stk. 1, litra e i det tilfælde, hvor tilknytningen til Thirdroom er et nødvendigt påkrævet værktøj til brug for din uddannelse på RUC. Det betyder også at du kun kan trække dit samtykke tilbage i det tilfælde, hvor systemet ikke er påkrævet til brug for din uddannelse. Dette vil være tilfældet for de fleste brugere.

Behandlingen drejer sig om at sikre, at du har adgang til Thirdroom ifb. projektarbejde og øvrige relaterede aktiviteter.

Idet Thirdroom herudover er et tilbud til dig om, at du kan opbevare dine projekter på denne platform ’indtil videre’, fx mhp. at kunne demonstrere specifikke faglige færdigheder, vil dine personoplysninger blive opbevaret af Roskilde Universitet indtil videre. Dette betyder, at du skal slette dig som bruger, før end vi stopper med at have oplysningerne om dig liggende i dette system. Skulle Thirdroom ophøre med at eksistere vil dine personoplysninger ligeledes blive slettet.

Personoplysningerne vil blive opbevaret af Roskilde Universitet, samt af vores databehandler der hoster sitet. Denne databehandler er: one.com

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger.

 • Du har ret til at anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig jf. artikel 15.
 • Du har ret til at anmode om at få rettet eller slettet forkerte, misvisende eller mangelfulde personoplysninger jf. artikel 16 og 17.
 • Du har ret til at trække dit samtykke tilbage. Bemærk at oplysningerne kun behandles på baggrund af samtykke, såfremt du ikke har en uddannelsesmæssig tilknytning, hvor tilknytning til Thirdroom er et krav. Dette udgør de fleste tilfælde.
 • Du har derudover i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger jf. artikel 21.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

For at anvende ovenstående rettigheder kan du kontakte RUC’s uddannelsesafdeling. Alternativt kan du kontakte RUC’s databeskyttelsesrådgiver på dpo@ruc.dk. Du har herudover ret til at klage til Datatilsynet. Du finder deres kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Betingelser for anvendelse af Thirdroom.

Senest opdateret d. 4. september, 2018

Din accept af nedenstående betingelser er en forudsætning for anvendelsen af det eksperimentielle system ”Thirdroom”.

Thirdroom er tænkt som en platform, hvorpå man kan samarbejde om projekter, særligt i forbindelse med sin tilknytning til Roskilde Universitet (RUC). Brugen af denne service sker på eget ansvar, og Roskilde Universitet kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgængelighed eller tab af data, som du måtte lide på baggrund af din anvendelse af dette system.

Hvad må man bruge det til

Du kan anvende Thirdroom til alle typer af data bortset fra fortrolige eller følsomme oplysninger om andre personer uanset at du måtte have udskiftet deres navn med en kode, der gør at kun du kender deres navn.

Det er meget vigtigt, at man som bruger af systemet er opmærksom på, at alle data der indlægges i systemet egner sig til den tilgængelighed, som man vælger for dem. Dette kan ændres af andre brugere i de uploadede projekter, og det er derfor en fordel helt at undlade materiale der ikke egner sig til offentliggørelse.

Det betyder at man ikke må anvende Thirdroom til at opbevare identificerbare personoplysninger, om personer der ikke udtrykkeligt og skriftligt har sagt ja til, at sådanne oplysninger må gøres tilgængeligt for offentligheden.

Derudover gælder det, at man ikke må anvende Thirdroom til at krænke andres ophavsrettigheder. Dvs. at man skal sikre sig at man har retten til at anvende billeder, film og tekst, som lægges ind i Thirdroom.

Thirdroom er tænkt som et samarbejdsværktøj, hvor man kan lade sine projekter eksponere for omverdenen.

Brugerens ansvar:

 • Sikre, at data der lægges ind i systemet ikke krænker andres rettigheder, herunder bl.a. ift. persondata eller intellektuelle rettigheder,
 • at indholdet ikke indeholder vira eller øvrig skadelig software,
 • at indholdet ikke udgør markedsføring eller spam,
 • at indholdet ikke er æreskrænkende, hadefuldt, racistisk eller i øvrigt i strid med gældende dansk og europæisk lovgivning,
 • at dit indhold ikke lægges på Thirdroom under et brugernavn, hvor brugernavnet i sig selv er i uoverensstemmelse med ovenstående, samt
 • at du i tilfælde af indhold der inkluderer computerkode, sikrer at det er kategoriseret korrekt samt beskrevet øvrige relevante forhold og anvendelser omkring denne kode.
 • At du ikke lægger personoplysninger ud, uden udtrykkeligt samtykke hertil.

Hvis man har spørgsmål, kommentarer eller klager i ovenstående forbindelse kan de rettes via kontaktformularen på forsiden.

RUC forbeholder sig retten til at slette ethvert projekt der ligger på Thirdroom som følge af brud på ovenstående retningslinjer. Roskilde Universitet gør systemet tilgængelig som det er og foreligger, og kan ikke garantere at det bliver ved med at virke, fx i tilfælde af sikkerhedsopdateringer el. lign. Roskilde Universitet opfordrer derfor til, at man som bruger tager backup af sine data.

Hvad sker der med data, som lægges ind i systemet

Data vil blive placeret på Roskilde Universitet, eller dets databehandleres, servere mhp. at gøre det tilgængeligt på siden i overensstemmelse med den kategorisering ejeren på projektet har, dvs. enten ”offentligt eller ”privat”.

Ved ”offentligt” forstås, at projektet kan ses og tilgås af alle.

Ved ”privat” forstås, at projektet kun kan ses af de mennesker, som er en del af projektet – og eventuelle personer der senere inviteres hertil. Bemærk at alle deltagere i et projekt kan ændre status fra ”Privat” til ”Offentlig”, samt at alle kan invitere nye brugere ind i projektet.