Authors

Thirdroom implementeringsproces

Advisors & Mentors

Project description

Hvordan er implementeringsprocesen på nuværdende tidspunkt af Thirdroom? Hvem forventes at benytte Thirdroom og hvordan forventes det at de benytter det? Vi vil i dette projekt undersøge følgende arbejdsspørgsmål og besvare dem. Der vil derfor blive indsamlet empiri om hvordan en projektgruppe på henholdsvis første og tredje semester anvender Thirdroom i projektprocessen. Vores forkusområde bliver på implementeringsprocessen i forhold til Thirdroom på RUC.

Related