Oplevelsen af tid og adfærd ved gaming

Vi vil i dette projekt undersøge hvordan de unge selv oplever, at League Of Legends har en betydning for deres tidsfornemmelse og adfærd. Tid og adfærd fremhæves som nogle af de væsentlige aspekter, når man forbinder det med computerspilsafhængighed. Projektet vil som udgangspunkt forholde sig til målgruppen 15-24 årige, som er League Of Legends gamere. Disse gamere vil kunne fortælle deres opfattelse af, hvordan de selv oplever at gaming og hvordan det har en betydning for deres tidsfornemmelse og adfærd.

De hjemløses verden

This project examines how Odense municipality can use GPS-tracking as a tool for citizen involvement regarding urban planning. It investigates social and technological aspects of how the homeless can be empowered by being included in the process of urban planning. Furthermore, the technologies and systems of GPS-tracking, data management and data visualization will be analyzed.

Workshop – Podcast

Denne podcast er en historiefortællende podcast. Historien handler om en ung piges hverdag under hendes menstruation, hvor man hører hendes tanker og stress omkring det at have menstruation. Man hører også hvordan det kan være med til at ødelægge de planer hun har for weekenden med hendes kammerater.

RemindMe

..

Optimering af opholdsområder

Vi har i de sidste to ugers tid gået fra en ide genereringsfase, og igennem projektarbejdet nået frem til en endelig løsningsmodel.

Vi har gennem gruppearbejdet, fået øjnene op for hvordan det at arbejde i en gruppe kan bidrage til et projekt. Både i forhold til håndteringen af de forskellige ideer der bliver fremlagt alt efter hvilke øjne det er der observerer.

Gennem en fælles formidling og deraf også en fælles forståelse, er vi nået frem til et produkt vi alle kan stå inden for. Ydermere kan samtlige gruppemedlemmer formidle dets formål og de tanker der ligger til grunde.

Melika isn't working on any live projects right now.