Instagrams effekt på unges selvbillede

Projektet søger at belyse de utilsigtede effekter, særligt de negative, ved brug af det sociale medie, Instagram. Især hvordan retoucherede billeder, som kan tilgås på platformen, kan skabe et forvrænget virkelighedsbillede. Her er der særligt fokus på unge pigers (13-23 år) selvbillede og i hvilket omfang, dette bliver påvirket.

Optimering af Den Røde Plads

Denne video præsentation indeholder en udpensling af vores forståede problemer af Den Røde Plads, en analyse af problemets realitet samt et bud på hvordan man evt. kunne imødekomme sagte problem.

Tryghed i H. C. Ørstedsparken

Endelige rapportaflevering

Workshop

https://video.ruc.dk/media/0_g0zk2xvh

Natascha isn't working on any live projects right now.