Historiske computerspil

This paper seeks to investigate the technology historical videogames and how the user is affected by the technology when being introduced to factual history from the game.

Selvmonitorering

Formål med dette projekt er at undersøge, hvordan apps til selvmonitorering inden for medicinsk sundhedspleje og specifikt inden for diabetesområdet (type 2) påvirker disse apps brugers liv. I løbet af dette projekt har jeg gennemført to slags undersøgelser af dette felt. Jeg har oprettet et spørgeskema om at leve med diabetes, og hvordan patienter overvåger og kontrollerer deres sygdom og har sendt disse spørgsmål ud i en relevant Facebook-gruppe. Jeg har også interviewet tre forskellige personer, som alle er diagnosticeret og lever med diabetes type 2.

Green Roof Space

Vores projekt “Green Roof Space”.

Ideen er at prøve at løse støj og gener fra byrummet generelt. Dette har vi prøvet at illustrere gennem vores enkle prototype, der skal vise hvordan et simpelt hyggeligt rum med tilhørende udendørs areal kan mindske lydgener, da støjen derved bliver ført over byrummet og andre mennesker.
Samtidig med at de tomme tage og plads bliver udnyttet.

Dette vil skabe et privat sted at kunne mødes uden at generer andre i nabolaget.

Design sprint studierammer

Vores idé har til formål at skabe rammer og rutine så individet føler at de har en hverdag og noget at se frem til.

Ideen er at før eller under forelæsning skal der forekomme en fysisk aktivitet i form af f.eks. en hurtig gåtur, 5 minutters udstrækning.

Ved at lave en fysisk aktivet før den gennemsnitlige online undervisning/forelæsning begynder, “jumpstarter” vores idé hjernen og forbereder den til at modtage læring.

Udover fysiske aktiviteter er vores idé også at undervisningen har et “pausesystem”, som underviseren primært styrer. Så eleverne derved ikke føler de sidder stille og ly

Refill af emballage

Basisprojekt 1