Green Roof Space

Vores projekt “Green Roof Space”.

Ideen er at prøve at løse støj og gener fra byrummet generelt. Dette har vi prøvet at illustrere gennem vores enkle prototype, der skal vise hvordan et simpelt hyggeligt rum med tilhørende udendørs areal kan mindste lydgener, da støjen derved bliver ført over byrummet og andre mennesker.
Samtidig med at de tomme tage og plads bliver udnyttet.

Dette vil skabe et privat sted at kunne mødes uden at generer andre i nabolaget.

Design sprint studierammer

Vores idé har til formål at skabe rammer og rutine så individet føler at de har en hverdag og noget at se frem til.

Ideen er at før eller under forelæsning skal der forekomme en fysisk aktivitet i form af f.eks. en hurtig gåtur, 5 minutters udstrækning.

Ved at lave en fysisk aktivet før den gennemsnitlige online undervisning/forelæsning begynder, “jumpstarter” vores idé hjernen og forbereder den til at modtage læring.

Udover fysiske aktiviteter er vores idé også at undervisningen har et “pausesystem”, som underviseren primært styrer. Så eleverne derved ikke føler de sidder stille og ly

Dataindsamling & det digitale samtykke

‘Big Data’ is widely used to describe the collection of data which companies like Amazon, Apple, Facebook & Google do.
In this paper, we will analyse and cover the topic ‘data collection’ and how the Project Group can inform our target audience about what kind of data they allow companies to collect when they ‘accept’ their cookies, and which tools can be used to increase their privacy and the freedom to act while browsing the internet.

Banana Catch Game Processing

Banana Catch Game in Processing. Just like the Snake game, but with monkeys and bananas.
Video: https://video.ruc.dk/media/t/0_79ozbftz
Try the game and see the code: (https://www.openprocessing.org/sketch/975803)