Urban Agrikultur i København

Dette projekt omhandler teknologien urban tagbaseret agrikultur, der forsynes af regnvandsindsamling fra tagoverflader, og hvordan denne kan implementeres i København. Projektet kortlægger eksisterende viden, erfaring og praksis inden for regnvandsopsamling og urban agrikultur. Projektets målsætning er at skabe en samlet vidensbase specifikt tilpasset København og formidle denne gennem en designmanual med Københavns Kommune som afsender.

Leg til børn

This paper examines how our artifact called “læringsstativet,” can strengthen children’s educational levels in danish kindergartens, as well as their social skills, and thereby making the job of preparing children for preschool easier for danish kindergarten teachers. It is also examined which design choices can make “læringsstativet” the most efficient regarding the aforementioned factors. The design process consisting of inspiration, ideation, Implementation is explained. By using colored cognitive mapping we identified the causes and consequences of the problem, that there are not enough nu