Authors

Urban Agrikultur i København

Advisors & Mentors

Abstract

Dette projekt omhandler teknologien urban tagbaseret agrikultur, der forsynes af regnvandsindsamling fra tagoverflader, og hvordan denne kan implementeres i København. Projektet kortlægger eksisterende viden, erfaring og praksis inden for regnvandsopsamling og urban agrikultur. Projektets målsætning er at skabe en samlet vidensbase specifikt tilpasset København og formidle denne gennem en designmanual med Københavns Kommune som afsender.

Related