Urban Agrikultur i København

Dette projekt omhandler teknologien urban tagbaseret agrikultur, der forsynes af regnvandsindsamling fra tagoverflader, og hvordan denne kan implementeres i København. Projektet kortlægger eksisterende viden, erfaring og praksis inden for regnvandsopsamling og urban agrikultur. Projektets målsætning er at skabe en samlet vidensbase specifikt tilpasset København og formidle denne gennem en designmanual med Københavns Kommune som afsender.

Personlig CO2-tracker app

The climate is changing drastically, and scientists all over the world are agreeing that humans are at fault. To combat this it’s necessary to cut down on CO2 emissions all over the world, and a good place to start is with the everyman. By using nudging and theories from Anthony Giddens about Precautionary Principles, we have designed an app that will enlighten the user about their personal CO2 footprint, and thereby help them lower their negative impact on the climate.

Lasse hasn't bookmarked any projects yet.