Authors

Vertical Farming – En del af fremtiden

Advisors & Mentors

No advisors yet

Project description

Projektet vil undersøge VF og dets rolle i fødevaresektoren. Herunder hvordan teknologien kan afhjælpe problematikker forbundet med den nuværende fødevareproduktion. Vi interesserer os for følgende potentielle fordele; effektiv udnyttelse af vand og næring, og heraf mindre påvirkning af miljøet, kunstige dyrkningsmiljøer, højere udbytte pr. ha., og muligheden for mere lokale forsyningskæder med mere næringsholdige fødevarer.
Metode: LCA-lignende tilgang til at sammenligne teknologien med det gængse landbrug, ift. ressourceanvendelse, samt potentialet i udtagningen af omdriftsareal til andre formål. Evt. teori til monetær værdisætning af f.eks. mindre pres på grundvandet, bedre biodiversitet vilkår, kulstoflagring, evt. folkesundheds fordele mm.
Projektet kan gå i mange retninger, hvilket vi er åbne overfor. Vi overvejer at kontakte Nordic Harvest om et samarbejde, interview, eller forslag til specifikke dele af produktionen eller forsyningskæden der bør ses på gennem et LCA perspektiv.

Related