Funktionelle og Æstetiske byrum

This project is based on a specific urban space, called Ragnhildgade-grunden. In this project we used a theoretical approach in relation to our first design solution to the urban space. Furthermore, we have used empirical data and interviews with local individuals to analyze and re-create our second design solution. A combination of the theoretical approach and data from our interviews will help us develop our final design solution. Our studies have shown that aesthetic properties and light technology has an impact on the individual perception of an aesthetic urban space.

Designprocess – Fuzzy to Final

Vi har under denne Workshop arbejdet meget med designproces og hvordan vi kommer frem til designideen. Vi lavede mange forskellige øvelser – eksempelvis startede vi alle, hver især, med at skrive vores egen ide ned på et blankt papir. Derefter sendte vi den videre til sidemanden, som der skulle fortsætte på ideen. Til sidst var det svært og blev meget mærkelige ideer, men her opstod grundlaget for vores ide faktisk.
Det var rigtig fedt at mærke, hvordan dét som virker mest langt ude, kan munde ud i et reelt problem og endda have en løsning.

Derfor har vi udviklet HIVE HOME.

Dinah isn't working on any live projects right now.
Dinah hasn't bookmarked any projects yet.