Psykiske sygdomme simuleres i rum

The purpose of this study is to investigate how one can create a design, using Virtual Reality, that seeks to simulate mental illness, and thereby create an own-body experience.  However, this research, is focused on creating a simulation of social anxiety only. By analysis of self-conducted interviews with specialists and people who suffer from social anxiety we have further built our understanding of social anxiety. This has helped us in creating an optimal simulation scenario.

Designprocess – Fuzzy to Final

Vi har under denne Workshop arbejdet meget med designproces og hvordan vi kommer frem til designideen. Vi lavede mange forskellige øvelser – eksempelvis startede vi alle, hver især, med at skrive vores egen ide ned på et blankt papir. Derefter sendte vi den videre til sidemanden, som der skulle fortsætte på ideen. Til sidst var det svært og blev meget mærkelige ideer, men her opstod grundlaget for vores ide faktisk.
Det var rigtig fedt at mærke, hvordan dét som virker mest langt ude, kan munde ud i et reelt problem og endda have en løsning.

Derfor har vi udviklet HIVE HOME.

Felicia hasn't bookmarked any projects yet.