Grøn Ros

Advisors & Mentors

Abstract

Roskilde Festival har mange problemer med unge der henkaster affald på campingpladsen. Vores projekt søger efter, at finde en løsning til at gøre unge mellem 15-30 år, opmærksom på affaldssortering på festivalen. Vi har bygget et design, hvor folk på festivalen kan komme og sortere deres affald. Designet er baseret på lysteknologien arduinoboard, kvalitative interviews, æstetik teori, Design og konstruktion teori, adfærdsdesign og et paradigmatisk eksempel. Derudover diskuteres der i opgaven, om der skal prioriteres æstetik i samfundet, og klimaforandringerne i henhold til affaldssortering.

Related