ICD-Pacemaker

Rapport omkring hvordan en ICD-pacemaker virker, analyseret ved hjælp af TRIN-modellen. Ydermere en analyse omkring hvordan hjemmemonitoreringen påvirker patienten og dennes forhold til sundhedsvæsenet.

Grøn Ros

Roskilde Festival har mange problemer med unge der henkaster affald på campingpladsen. Vores projekt søger efter, at finde en løsning til at gøre unge mellem 15-30 år, opmærksom på affaldssortering på festivalen. Vi har bygget et design, hvor folk på festivalen kan komme og sortere deres affald. Designet er baseret på lysteknologien arduinoboard, kvalitative interviews, æstetik teori, Design og konstruktion teori, adfærdsdesign og et paradigmatisk eksempel. Derudover diskuteres der i opgaven, om der skal prioriteres æstetik i samfundet, og klimaforandringerne i henhold til affaldssortering.

Kira hasn't bookmarked any projects yet.