Authors

ICD-Pacemaker

Advisors & Mentors

Abstract

Rapport omkring hvordan en ICD-pacemaker virker, analyseret ved hjælp af TRIN-modellen. Ydermere en analyse omkring hvordan hjemmemonitoreringen påvirker patienten og dennes forhold til sundhedsvæsenet.

Related