Authors

Bæredygtigt dyrefoder

Advisors & Mentors

Project description

Kan vertical farming benyttes til at skabe mere bæredygtigt landbrug? Og kan man bruge dette til at skabe foder for alle avlsdyr i Danmark.

Related