Authors

Big data og subjektivitet

Advisors & Mentors

Abstract

Dette projekt handler om subjektet og teknologien i hverdagen, samt hvordan datamining påvirker subjektet gennem personlig reklameføring

Related