Deep fake – et værktøj eller våben

Dette projekt har til formål at undersøge deep fake og de teknologier der kan bruges til at skabe
deep fakes. Projektet tager udgangspunkt i historien bag manipulation af et medie og hvordan det
har udviklet sig gennem tiden. Der er blevet inddraget relevante casestudies og eksperimenter, der
skal give et indblik i hvor gode mennesker er til at genkende et falsk medie.
Udover det undersøges der også om de tilsigtede og utilsigtede effekter som deep fake kan have,
samt hvilken rolle deep fake spiller i den politiske verden.

Social Media Analytics

In this project we will focus on the platform YouTube and investigate as well as analyzing the algorithms on social media and how its recommended algorithms work as a filter bubble.

Roomcraft

Our project explores the possibilities that VR technology can provide for us. Not only can it be used for game purposes, but also help us visualise our everyday homes and interior designs without having to worry about the real-life hassle of moving and placing furniture. We want to focus on how we can take advantage of VR, and use it to eliminate the missing visualisation, because sometimes it can be difficult to visualise the design when designing and furnishing rooms. The main purpose we want to examine and dig deeper in is how VR can be a useful tool when designing rooms.

Ahmad isn't working on any live projects right now.
Ahmad hasn't bookmarked any projects yet.