Authors

Deep fake – et værktøj eller våben

Advisors & Mentors

Abstract

Dette projekt har til formål at undersøge deep fake og de teknologier der kan bruges til at skabe
deep fakes. Projektet tager udgangspunkt i historien bag manipulation af et medie og hvordan det
har udviklet sig gennem tiden. Der er blevet inddraget relevante casestudies og eksperimenter, der
skal give et indblik i hvor gode mennesker er til at genkende et falsk medie.
Udover det undersøges der også om de tilsigtede og utilsigtede effekter som deep fake kan have,
samt hvilken rolle deep fake spiller i den politiske verden.

Related