Hydroponisk Vertikal foderproduktion

Dette projekt kigger på muligheden for arealbesparelse, ved hjælp af hydroponisk vertikalt landbrug, i from af en omlægning af foderproduktion, med henblik på at få mere vild natur

SkodPant

Thispaper seeks to unfold and understand the reasons behind people’s behavior regarding discarded cigarette budsin the environment and aims to provide a suggestive solution to this problem. Through studies, surveys, and interviews this paper uncovers the theory and methodology behind people’s behavior and actions when discarding cigarette butts. These insights are gathered to get a clear understanding of how asystem for behavioral economics withan economic incentivecould be developed.Furthermore, this paper seeks to analyze and discuss the possible barriers regarding