Telerehabilitering

Til at besvare vores problemformulering vil vi lave en Aktør Netværk Teori (ANT) analyse af projektet Tilpasset telerehabilitering: Virtuel holdtræning (TT) udført i Aarhus kommune i 2022. Dertil vil vi undersøge hvordan ICURA, som er en anden type af telerehabilitering, har oplevet sammenspillet mellem teknologi og mennesker samt transformeret den fysioterapeutiske praksis. Valget af dette andet telerehabiliterings studie grunder i, at der er udarbudarbejdet en ANT-analyse i dette studie, hvilket vil have samme videnskabsteoretiske retning som vi benytter os af.

Hydroponisk Vertikal foderproduktion

Dette projekt kigger på muligheden for arealbesparelse, ved hjælp af hydroponisk vertikalt landbrug, i from af en omlægning af foderproduktion, med henblik på at få mere vild natur

Flytbare vægge

I dette projekt, har vi fokus på støjs negative påvirkning på arbejdsmiljøet i storrumskontorer. Igennem undersøgelse af teori samt empiri, inden for emnet, er vi kommet frem til løsningen på problemet: En Flytbar Væg.

Klimaskærm til studenterhuset

Cecilie Toft Sode
Maj Hjortskov Jensen
Sofie Morville Kruse
HUMTEK E21 WORKSHOP 10:
SketchUp & Layout
Design af klimaskærm