Telerehabilitering

Til at besvare vores problemformulering vil vi lave en Aktør Netværk Teori (ANT) analyse af projektet Tilpasset telerehabilitering: Virtuel holdtræning (TT) udført i Aarhus kommune i 2022. Dertil vil vi undersøge hvordan ICURA, som er en anden type af telerehabilitering, har oplevet sammenspillet mellem teknologi og mennesker samt transformeret den fysioterapeutiske praksis. Valget af dette andet telerehabiliterings studie grunder i, at der er udarbudarbejdet en ANT-analyse i dette studie, hvilket vil have samme videnskabsteoretiske retning som vi benytter os af.

Deep learning til billede diagnostik

This report seeks to investigate the possibility of implementing the use of deep learning algorithms using convolutional neural networks, to optimize the diagnosis course of renal cancer.

AR Kunst

AR

Cora isn't working on any live projects right now.
Cora hasn't bookmarked any projects yet.