Authors

Viden på tværs

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

På baggrund af en teoretisk forståelse af mobilitet og Kauffman’s motilitetsbegreb, undersøges studerende på “By-, Energi- og Miljøplanlægning” bacheloren på tværs af Allborg Universitets campi i København og Aalborg. Gennem fokusgruppeinterviews undersøges det hvorvidt de studerende samarbejder eller opbygger social kapital med deres medstuderende på det andet campus. Vi kommer frem til fem parametre der påvirker der påvirker de studerende virtuelle motilitet: adgang, kompetencer, motivation/behov, vaner og sociale relationer.

Related