Authors

Bæredygtig mobilitet i København

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

Der er mange personbiler i København og tallet er stigende. Dette bidrager til klimaforandringerne, da forbrænding af fossile brændstoffer udleder drivhusgasser. Derudover medfører brugen af bil konsekvenser såsom støj, luftforurening og trængsel. Bilen optager nemlig meget plads i byens rum, som kunne bruges på byggeri eller rekreative områder. Rammen for projektet er derfor er forandrende bæredygtighedsperspektiv i byerne. Det undersøges hvilke grænser der er for adfærdsændringer i befolkningens mobilitetsmønstre, mod en mere bæredygtig adfærd? Herunder hvorfor folk vælger at tage bilen og h

Related