Authors

Multiplayer Games and Learning

Advisors & Mentors

Abstract

Dette projekt undersøger forholdet mellem samarbejde i League of Legends og spillernes samarbejdsevner. Vi gør brug af etnografiske metoder i form af Interview og Fokusgruppeinterview, samt TRIN-modellen som rammeværk for analyse af teknologien.
Vores resultater viser, at der er en tendens til øget samarbejdsevne blandt League of Legends spillere.

Related