Gaming og Sundhedsvaner Blandt Unge

Abstract
This report examines the relationship between children and gaming. Our focus is on how
gaming and the gaming industry affects children between 14 and 16 years of age. Studies
shows that, obesity among children is associated with increased screentime. We have used
different theories, such as SDOH and SCOT.
The analysis and research conducted throughout this report, helped shape our final design, which is a video.
Furthermore, we designed a model (GAUS) which describes the factors that affect the young
people’s behaviour, in relation to gaming and health habits.

UNIMAKEUP

Her er vores svar på vores endelige projekt. Vi har forsøgt at svare på vores problemformulering der lyder: På hvilken måde kan man opfylde brugernes og makeupartisternes behov i udviklingen af en platform, der forbinder dem?

Derudover har vi tilføjet vores bilag til vores rapport, samt den visuelle præsentation, som en ekstra billedfil.

Til slut har vi et link til vores hjemmeside (Unimakeups hjemmeside:

https://unimakeup.github.io/?fbclid=IwAR2dLu2wZr2XreLb3GZLaJsvMR67YvxUnnyDvTdEbw1CMedkNeAqA1PKAYQ ).