I MATERIALITETER

En materiel-diskursiv og sanselig undersøgelse af Stejlepladsen og Fiskerhavnen. Udmundede i en udstilling med henblik på at undersøge og afprøve en anden tilgang til og formidling af områder end benyttet i eksisterende byudvikling

At se luft

This paper examines how data visualizations of air quality with color is perceived. To unfold the subject at hand, we find inspiration in Jennifer Gabrys’ ‘citizen sensing’ projects and we explore how DIY ‘sensing’ technologies are built. By investigating how a person reacts to data visualization in real time we delve into the post-phenomenological relationship between technology, humans and their ‘lived world’. The research is anchored in a case study focusing on the perceived air quality by cyclists in Copenhagen. The subjects of the study engage with a particulate matter monitor for a week

Iscenesættelse af kontoret

Dette projekt omhandler musealisering af hverdagsobjekter, herved et kontor. Dette blev gjort ved at iscenesætte de udvalgte objekter, med forskellige greb, men men en gemmengående farve, rød. Yderliger blev der udviklet et program til udstilingen som beskuerne fik udleveret. Dertil blev vinduet til kontoret benyttet både som udstillingsvindue samt ind- og udgang.

EN GRASSHOPPER AD NYE VEJE

Problemformulering: Hvordan kan Grasshopper bruges i en Maker-produktion, og hvordan har Maker-bevægelsen indvirkning på demokratiseringen af design?

Æstetisk diversitet i Sydhavnen

Hvordan kan man bruge farver som æstetisk redskab til at styrke tilhørsforhold i Sydhavnen?

Alberte isn't working on any live projects right now.
Alberte hasn't bookmarked any projects yet.