Authors

Stress hos unge i gymnasiet

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

Fænomenet stress er gået hen og blevet en afgørende problemstilling, når den bliver sat i kontekst med gymnasieelever. Dette projekt undersøger, hvordan de unge elever oplever stress i gymnasiet, og hvilke faktorer der stresser dem. Til at gå i dybden af projektets fænomen, har vi gjort brug af Axel Honneths anerkendelsesteori, samt Anthony Giddens teori om individet i det senmoderne samfund.

Related