Authors

Reducering af vejstøj vha. elbiler

Advisors & Mentors

Abstract

Dette projekt undersøger om der er et muligt potentiale i at reducere vejstøj i byområder vha. eldrevne personbiler. Først undersøges kilderne til vejstøj fra personbiler i byområder, for efterfølgende at kunne opstille nogle områdetypologier, der kan anvendes til at identificere muligheden for reducering af vejstøj på en given strækning eller område. Data stammer fra Frederiksberg Kommunes støjhandlingsplan og Støj-Danmarkskortet, og anvendes i caseanalysen.