Aktiv Nudging i Byrummet

In this paper we seek to nudge the users of Folkeparkens public restrooms to reflect on their own engagement and responsibility towards the maintenance of the restrooms. This also applies to the Municipality of Roskilde and their role in the matter. This will be done by identifying the causes behind continuous unhygienic public restrooms and investigations into how critical design and nudging can be used to get people to realize the issue and their own role in this.

Brosten og tilgængelighed

The following project aims to study the relationship manual wheelchair users have with cobblestones in public spaces through a postphenomenological approach.

implementering af solceller

Udbredelse af solceller samt hvordan et roadmap kan give mening.

Lights In The Dark

This paper is a design report centred around public space, lighting and the perceived notion
of unsafety.

Transparency in game accessibilty

Det handler om tilgængelighed og mennesker med handicap.

CPH Village Makerspace

I vores etablering af et Makerspace i CPH Village på Refshaleøen, med henblik på at aktivere den iboende bæredygtige beboergruppe, kolliderede vi med udfordringerne i at skabe fællesskab om bæredygtighed i det moderne samfund. Ingen dukkede op til vores workshop, og vi vente derfor undersøgelsen rundt på os selv som forskere, og behovet for at fæstne et praksisfællesskab i et bottom-up fællesskab med fokus på sociale relationer og nytænkning af det ubæredygtige samfund.

Reducering af vejstøj vha. elbiler

Dette projekt undersøger om der er et muligt potentiale i at reducere vejstøj i byområder vha. eldrevne personbiler. Først undersøges kilderne til vejstøj fra personbiler i byområder, for efterfølgende at kunne opstille nogle områdetypologier, der kan anvendes til at identificere muligheden for reducering af vejstøj på en given strækning eller område. Data stammer fra Frederiksberg Kommunes støjhandlingsplan og Støj-Danmarkskortet, og anvendes i caseanalysen.

Smart Cities

This paper seeks to examine, how the Copenhagen electric scooter can be used to reveal commercialized data collection and how this data affects the city. The field of the electric scooters in Copenhagen will be examined, using methods as participation analysis and document analysis. The Municipality of the city of Copenhagen has been interviewed with the purpose of exploring, how commercialized data is accessed by this stakeholder. The theories of subversive rationalization by Andrew Feenberg and surveillance capitalism by Shoshana Zuboff, will be defined and used as context for this papers…

EN GRASSHOPPER AD NYE VEJE

Problemformulering: Hvordan kan Grasshopper bruges i en Maker-produktion, og hvordan har Maker-bevægelsen indvirkning på demokratiseringen af design?

Formålet med projektet er at dykke ned i ansigtsgenkendelse teknologi, for at få en større forståelse for teknologien og dens funktioner. Herefter sættes teknologien i et samfundsperspektiv, samt ses der på, hvordan teknologien kan udnyttes. Projektet tager udgangspunkt i, hvordan teknologien fungerer, hvad den kan og rummer af muligheder, samt hvilke politiske dilemmaer den medfører.

Martin Severin hasn't bookmarked any projects yet.