CPH Village Makerspace

I vores etablering af et Makerspace i CPH Village på Refshaleøen, med henblik på at aktivere den iboende bæredygtige beboergruppe, kolliderede vi med udfordringerne i at skabe fællesskab om bæredygtighed i det moderne samfund. Ingen dukkede op til vores workshop, og vi vente derfor undersøgelsen rundt på os selv som forskere, og behovet for at fæstne et praksisfællesskab i et bottom-up fællesskab med fokus på sociale relationer og nytænkning af det ubæredygtige samfund.

Reducering af vejstøj vha. elbiler

Dette projekt undersøger om der er et muligt potentiale i at reducere vejstøj i byområder vha. eldrevne personbiler. Først undersøges kilderne til vejstøj fra personbiler i byområder, for efterfølgende at kunne opstille nogle områdetypologier, der kan anvendes til at identificere muligheden for reducering af vejstøj på en given strækning eller område. Data stammer fra Frederiksberg Kommunes støjhandlingsplan og Støj-Danmarkskortet, og anvendes i caseanalysen.

Smart Cities

This paper seeks to examine, how the Copenhagen electric scooter can be used to reveal commercialized data collection and how this data affects the city. The field of the electric scooters in Copenhagen will be examined, using methods as participation analysis and document analysis. The Municipality of the city of Copenhagen has been interviewed with the purpose of exploring, how commercialized data is accessed by this stakeholder. The theories of subversive rationalization by Andrew Feenberg and surveillance capitalism by Shoshana Zuboff, will be defined and used as context for this papers…

EN GRASSHOPPER AD NYE VEJE

Problemformulering: Hvordan kan Grasshopper bruges i en Maker-produktion, og hvordan har Maker-bevægelsen indvirkning på demokratiseringen af design?

Formålet med projektet er at dykke ned i ansigtsgenkendelse teknologi, for at få en større forståelse for teknologien og dens funktioner. Herefter sættes teknologien i et samfundsperspektiv, samt ses der på, hvordan teknologien kan udnyttes. Projektet tager udgangspunkt i, hvordan teknologien fungerer, hvad den kan og rummer af muligheder, samt hvilke politiske dilemmaer den medfører.

Martin Severin hasn't bookmarked any projects yet.