Authors

Øget genbrug af byggematerialer

Advisors & Mentors

No advisors yet

Project description

Under dette Semester Projekt, undersøges hvilke muligheder som findes ved bearbejdning af brugte byggematerialer afleveret hos ARGO og Solum. Og udarbejde et design forslag fremstillet af udvalgte brugte byggematerialer. Herunder starter vi med at afgrænse vores valgte problemfelt og supplerer med dataindsamling for problemstillingen.

Vi ønsker at undersøge og udvikle et innovativt løsningsforslag ved brug af kasseret byggematerialer, modtaget fra den private sektor på genbrugspladser som ARGO. Corolab har i samarbejde med ARGO opstillet statistikker som viser at 80% af problemet udgøres af det private sektor, i forhold til erhverv. En stor mængde af de materialer der afleveres på landets genbrugsstationer er beskadiget og kan ikke direkte genanvendes uden at skulle igennem en bearbejdningsproces. Igennem projektet, fordyber vi os i problemstillingen og dens relevante emner, for at undersøge og besvare vores hypoteser og arbejdsspørgsmål.

Related