Authors

Et demokrati-understøttende DR?

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

Gennem projektrapporten er der blevet skabt et billede af, hvordan public
service-medier kan forstås i demokratisk sammenhæng ud fra et politisk-filosofisk,
begrebsligt og nutidigt mediepolitisk synspunkt.

Related