Authors

Arduino Workshop

Advisors & Mentors

Project description

#include //Vi tager hele Servo.h setuppet ind i dette program.
Servo myservo; //Vi laver en servo i programmet og kalder den “myservo”.
int pos = 0; // vores servo-start-position er 0 grader

void setup() { //KØRER EN GANG PER UPLOAD
Serial.begin(9600); //Så kan man se hvad der sker i Serial Monitoren.
myservo.attach(7); //Sætter vores servo til pin 7.
pinMode(13, INPUT_PULLUP); //Bytter rundt fra HIGH til LOW som er aktiv, vi gør dette for at den ikke står og svinger mellem tændt og slukket hele tiden; giver mere stabilitet.
pinMode(12, OUTPUT); //TÆND HVAD DER SIDDER I PIN 12 (DIODE)
}

void loop() { //KØRER HVERT TICK, 60+ GANGE PER SEK.
//BLINK
digitalWrite(12, HIGH); //TÆND PIN 12 (DIODE)
delay(500); // VENT 0,5 SEK.
digitalWrite(12, LOW); //SLUK PIN 12 (DIODE)
delay(500); // VENT 0,5 SEK.
digitalWrite(12, HIGH); //TÆND PIN 12 (DIODE)
delay(500); // VENT 0,5 SEK.
digitalWrite(12, LOW); //SLUK PIN 12 (DIODE)
delay(500); // VENT 0,5 SEK.

if (digitalRead(13) == LOW) { //Hvis der kommer en forbindelse fra pin 13 til ground, så gør følgende:
for (pos = 0; pos <= 180; pos += 1) { //gå fra pos 0 til pos 180 med 1 grad forskel per tick.
myservo.write(pos); //sætter tælleren sammen med vores servo værdi.
delay(10); // vent 0,01 sek.
}
Serial.println("BEVÆGER SERVOEN DEN ENE VEJ"); //SKRIV I SERIAL MONITOR AT SERVOEN BEVÆGER SIG DEN ENE VEJ
delay(1000); // vent 1 sek.
}
}

Related