Angst

Igennem denne opgave har vi arbejdet med teoribegrebet angst, og er kommet frem til at der ikke findes nogen helt præcis teori for, hvad angst egentlig er. Vi har kigget på tre forskelli-ge teoretiske forståelser, hvor Søren Kirkegaards forståelse og Irene Henriette Oestrisch for-ståelse ikke er ens. Her ses at begge teoretikere ikke ser angsten på samme måde. Kirke-gaard snakker meget om, hvordan forskellige håndtere deres angst og mangel på håndtering. Derfor kan det medføre til værre angst jo ældre man bliver. Hvorimod Irene H. Oestrisch er meget mere orienteret på, hvordan man kan leve med

Hjemsendelse af udsatte børn.

Not everybody finds online tuition easy. We will try to solve this problem.

Workshop – Mars, Psyken + tek i rummet

Astronauter står over for enorme psykologiske udfordringer ved længere rumrejser. VR er potentielt et værktøj, der kan styrke psyken i denne situation.

Her er vores forsøg på at illustrere dette.

Besøgsordninger på plejehjem

Denne rapport omhandler vores besøgsordning, som skal være med til at formindske ensomheden hos ældre på plejehjem i form af vores besøgsordning, som suppleres med vores hjemmeside. Vores hjemmeside er vores produkt som skal administrere besøgende og behandler informationer imellem vores målgrupper.

Sofia isn't working on any live projects right now.