Workshop – Mars, Psyken + tek i rummet

Astronauter står over for enorme psykologiske udfordringer ved længere rumrejser. VR er potentielt et værktøj, der kan styrke psyken i denne situation.

Her er vores forsøg på at illustrere dette.

Besøgsordninger på plejehjem

Denne rapport omhandler vores besøgsordning, som skal være med til at formindske ensomheden hos ældre på plejehjem i form af vores besøgsordning, som suppleres med vores hjemmeside. Vores hjemmeside er vores produkt som skal administrere besøgende og behandler informationer imellem vores målgrupper.