Authors

Advisors & Mentors

Abstract

Igennem denne opgave har vi arbejdet med teoribegrebet angst, og er kommet frem til at der ikke findes nogen helt præcis teori for, hvad angst egentlig er. Vi har kigget på tre forskelli-ge teoretiske forståelser, hvor Søren Kirkegaards forståelse og Irene Henriette Oestrisch for-ståelse ikke er ens. Her ses at begge teoretikere ikke ser angsten på samme måde. Kirke-gaard snakker meget om, hvordan forskellige håndtere deres angst og mangel på håndtering. Derfor kan det medføre til værre angst jo ældre man bliver. Hvorimod Irene H. Oestrisch er meget mere orienteret på, hvordan man kan leve med

Related