Authors

Workshop – Designantropologiske metode

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

Vi har i vores workshop fået en masse teknikker og værktøjer til interviews og brugerinddragede undersøgelser. Disse har vist sig at være meget interessante for vores projekt og vi valgte derfor at arbejde med udgangspunkt i vores semesterprojekt som er “At leve med døden”.
Vi fandt hurtigt ud af, at vi skulle snævre vores målgruppe meget ind, og i den forbindelse valgte vi at lave et spørgeskema som vi opnåede over 200 besvarelser på. Ud fra det valgte vi at arbejde videre med målgruppen “Den efterladtes pårørende”, da vi ud fra undersøgelsen kunne se at der var et stort behov for samtale.

Related