Authors

Udbredelsen af regenerativt landbrug

Advisors & Mentors

No advisors yet

Project description

Vi er 3 HumTekkere (2 af os TekSam) som er generelt interesseret i alle de ’lock-ins’ og problematikker (sociale/økonomiske/økologiske) der knytter sig til den nuværende madproduktion, med den industrielle jordbrugs-praksis knyttet til det nuværende fødevaresystem. Vi ser potentialerne i den regenerative jordbrugspraksis og har opmærksomheden rettet mod den nedefra kommende etablering af små regenerative praksisser i Danmark og den mobiliserede bevægelse i form af ”den regenerative jordbrugsforening”. På nuværende tidspunkt har vi en stærk interesse i udbredelsen af det regenerative landbrug, eksempelvis set som en innovation og belyst med noget ’transitionsteori’. Men vi har ligeledes interesse i at arbejde kvalitativt, komme i kontakt med en case på dette område (fx foreningen) og forhøre os om hvilke problemer og behov de ville udpege.

Related