Authors

Styr på lortet

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

I dette bachelorprojekt undersøges det, hvordan målrettet regulering af kvælstofudledning fra landbruget kan håndteres i lokale netværk af landmænd og andre lokale interessenter.
Netværksstyring er et teoretisk begreb for en styringsform, hvor samfundsmæssige styringsopgaver håndteres af autonome interdependente aktører. Ud fra teori og erfaringer fra ind- og udland bliver det undersøgt, hvad der skal til, for at lokale styringsnetværk kan opstå og fungere inden for landbruget, hvordan der kan etableres et system omkring styringsnetværkene, der sikrer, at kvælstofudledningen bliver håndteret.