Authors

Retten til vand

Advisors & Mentors

No advisors yet

Project description

Flere områder verden over er udfordret af mangel tilstrækkelige mængder af rent drikkevand. I Europa har det dog længe været en selvfølge at have adgang til rent drikkevand, og der har ikke tidligere været oplevelser af mangel på vand (EEA, 2009, s. 5. Det tyder dog på at dette er ved at ændre sig, da flere danske kommuner oplever forurening af grundvand forårsaget af fx gødning (nitrat) og sprøjtegift (pesticider) som spredes ud på større arealer for at fremme plantevækst og bekæmpe ukrudt og skadedyr.

Related