Authors

Øget affaldssortering på Bornholm

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

Projektet undersøger hvordan øget sortering af husholdningsaffaldet bedst implementeres på Bornholm. Projektet følger et pilotprojekt i landsbyen Hasle og fokuserer på affaldsselskabet BOFA’s kommunikation til borgerne.
Gennem en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i Hasle undersøger vi borgernes holdning til pilotprojektet og særligt kommunikationsdelen. Særligt fremhæves BOFA’s inddragelse og samarbejde med forskellige lokale interessenter, såsom brugsen og skolen, som værende særligt godt.

Related