Authors

Ny vision og strategi for Hillerød Syd

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

I dette forslagsstillende projekt er der udviklet en ny vision og strategi for Hillerød Syd. Feltarbejde og analyser har givet indsigter og viden til at udarbejde en ny vision og strategi for området. Målet med visionen er at skabe en tættere by – fysisk og mentalt. For at opnå denne vision er der udarbejdet en strategi, som indebærer tre fysiske indsatsområder: bebyggelse, byrum og bedre forbindelser. På baggrund af projektforslagets fysiske interventioner er der lavet forslag til lokalplan, en konsekvensanalyse samt etapeplan for projektets fysiske interventioner.

Related