Authors

Et casestudie om RPA-implementering i

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

Bachelorprojektet er et casestudie af Koncernservice (Københavns Kommune) og undersøger med udgangspunkt i MUST-metoden, hvordan organisationen implementerer softwarerobotteknologien RPA i deres afdeling. Projektet resulterer i en række løsningsforslag til koncernen.

Related