Authors

Bofællesskaber i lokalsamfund

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

Projektet undersøger hvorvidt bofællesskaber bidrager til udvikling af liv og aktiviteter i landsbyer. Empirien er hovedsageligt tre fokusgruppeinterviews i tre forskellige bofællesskaber i landsbyer på Sjælland. Projektet konkluderer, at bofællesskaberne kan være skabende aktører i landsbyer, og at beboerne ofte er aktive medborgere der også engagerer sig i foreningslivet i lokalsamfundet.

Related