Authors

Adgang til vand i Københavns Havn

Advisors & Mentors

No advisors yet

Abstract

I dette projekt undersøges adgangen til vand i to caseområder i Københavns Havn: Sluseholmen i Sydhavnen og Århusgadekvarteret i Nordhavnen. I de to havneområder er adgangen til vand en vigtig og integreret del af de to havneområder, men vandet som element er både indtænkt og planlagt på to forskellige måder. På baggrund af dokumentstudier, feltarbejde i form af interviews, observationer og fysiske analyser, er der udarbejdet et koncept og idekatalog, som illustrerer nye måder at tænke adgang til vand på i Københavns Havn.

Related