Authors

Proteser

Advisors & Mentors

Abstract

I denne opgave, vil vi skrive overordnet om emnet proteser. Vi vil undersøge om en protese, kan ændre ens selvopfattelse. Dette vil vi gøre, ved at redegøre og beskrive begreber inden for sociologi og videnskabsteori, og herefter vil vi bruge denne teori samt vores metode, til at lave en analyse af vores empiri. Afslutningsvis, vil vi diskutere hvilke utilsigtede effekter, der kan forekomme ved det at have en protese, og herefter lave en konklusion på hele vores opgave.

Related