Kunstig livmoder

Dette er den endelige report.

Marskoloni 22. århundrede #WSF21

Kuppel D, sol 66, (Earth Time: 12/03/2100)

Vi tog den drastiske beslutning at sende mennesker til Mars for at bosætte sig. Målet var ikke at sende millioner af mennesker til Mars, men rettere at garantere menneskehedens overlevelse.

Kuppel D blev bygget i siden af et krater, derved kunne vi sikre os mest mulig beskyttelse fra stråling. I begyndelsen af koloniseringen valgte vi at drage inspiration fra jordens terrasse rismarker, vi kunne hermed udnytte de lodrette kratervægge og gøre plads til landbrug samt beboelse.

Grøn afskærmning på Nørreport Station

Dette projekt omhandler grøn afskærmning på Nørreport Station.

Støj og luftforurening på Tomsgårdsvej

Reducering af støj og forurening på Tomsgårdsvej.