Marskoloni 22. århundrede #WSF21

Kuppel D, sol 66, (Earth Time: 12/03/2100)

Vi tog den drastiske beslutning at sende mennesker til Mars for at bosætte sig. Målet var ikke at sende millioner af mennesker til Mars, men rettere at garantere menneskehedens overlevelse.

Kuppel D blev bygget i siden af et krater, derved kunne vi sikre os mest mulig beskyttelse fra stråling. I begyndelsen af koloniseringen valgte vi at drage inspiration fra jordens terrasse rismarker, vi kunne hermed udnytte de lodrette kratervægge og gøre plads til landbrug samt beboelse.

Fysisk aktivitet på arbejdespladser

This assignment seeks to examine the general health and physical activity amongst the Danish population. The paper starts off with an introduction which depicts the different complex of problems regarding overweight and general health and lifestyle diseases in Denmark. It specifically describes how obesity is not only an issue for the individual, but also impacts the economy and the society in general.

Midterlandet

brætspil