Authors

Genius Loci på Sundby Kirkegård

Advisors & Mentors

No advisors yet

Project description

Vi ønsker at undersøge stedsidentiteten på kirkegårde. Vi vil undersøge ud fra sociale, kulturelle og historiske perspektiver for at forstå, hvilke interessekonflikter der kan opstå når en kirkegårde forandres/får flere funktioner. Kirkegårdes funktioner udvides og hertil kan der opstå etiske problemstillinger. Konflikten ved transformation af særligt sensitive områder. Keywords: Stedsidentitet, byfornyelse –> bevaring, kultur og traditioner, normer, rumliggjorte erindringer, erindringskultur, etik, filosofi. Vi vil gerne arbejde forståelsesorienteret og inden for kvalitative, geografiske og kommunikative metoder.

Related